5PTC欢迎您的到来!

欢迎注册本站,免费奖励0.3元,返佣80%-100%或更高,您下线提成10%!5PTC现有2268名会员;共支付¥48890.5$705.7

用户名: 密码: 

 

policeptc【收款,已满,适合单干】的用户反俑记录

点击这里注册

编号

在本站的用户名

在站点的用户名

反俑比例

点击次数

反俑次数

验证状态

会员等级

 118899 liuhui127876 liuhui127876 80% 2811 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118901 zhaochf zhaochf 80% 5235.75 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118903 horn birdhorn007 80% 4114.25 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118908 a126373 killffi 80% 7305.25 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118912 ch789 ch789 80% 1235.25 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118913 liyu728 liyu138 80% 7635 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118918 wqjjqw wqjjqw 80% 7282 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118921 earncoco earncoco 80% 4422 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118924 duanjie1967 duanjie1967 80% 5828 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118928 erpangbin erpangbin 80% 4588.75 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118932 ahugege888 ahugege888 80% 3249 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118939 naples naples 80% 2593 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118942 phoebe phoebe 80% 7130 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118945 ptc131 ptc131 80% 6918.5 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118952 kopiyR0967G43 yiop8972 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 118957 wenlai520520 loveptc 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 118963 weilaiyuantian weilaiyuantian 80% 4439.5 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 118968 hyhzxj hyhzxj 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 118976 coon110 coon110 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 119003 gmb2011 gmb2014 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 119022 jeffhsu0908 jeffhsu0908 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 119072 or23015 or23015 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 119082 kctang kctang 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 119218 ernian ernian 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 119247 javaers javaers 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 120001 pansy00000 pansy00000 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 120779 new2smart8 P1512P 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 126825 kuxing kuxing 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 128374 vidx vidx 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 128717 yhp727 yhp727 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 129523 lanhai lanhai0985 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 130771 ws02700195 ws02700195 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 132552 chrishuang86 chrishuang86 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 132739 yunghsin yunghsin 80% 0 0 暂未处理 普通会员