5PTC欢迎您的到来!

欢迎注册本站,免费奖励0.3元,返佣80%-100%或更高,您下线提成10%!5PTC现有2268名会员;共支付¥48890.5$705.7

用户名: 密码: 

 

grand-click【收款 】的用户反俑记录

点击这里注册

编号

在本站的用户名

在站点的用户名

反俑比例

点击次数

反俑次数

验证状态

会员等级

 86894 eruo cnbux 80% 594.16 12 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86148 a126373 a126373 80% 11441.52 68 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86155 ygez22 ygez22 80% 2332.4 51 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86159 kopiyR0967G43 yiop8972 80% 5371.28 60 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86171 jg1516171819 jg1516171819 80% 1821.68 24 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86177 smilederek smilederek 80% 2223.36 39 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86182 ch789 ch789 80% 5606.06 57 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86184 tjwmx123 tjwmx123 80% 422.72 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86189 chuen131 candy5 80% 8021.04 66 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86193 liuhui127876 liuhui127876 80% 4236.58 56 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86203 709423864 709423864 80% 727.92 15 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86206 phoebe phoebe 80% 8600.34 65 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86209 ptc131 ptc131 80% 5886.44 58 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86213 msnking msnking 80% 445.68 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86217 linger2228 linger2228 80% 1627.68 43 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86223 bfine bfine 80% 481.12 11 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86224 Fantasycheese Fantasycheese 80% 314.8 11 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86229 laozhao823 laozhao823 80% 3524.34 43 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86236 or23015 or23015 80% 1864.6 40 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86240 gaof200 gaof200 80% 178.64 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86246 wenlai520520 loveptc 80% 5214.24 59 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86247 cmtk cmtk 80% 2327.52 42 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86252 wu841212642 wu841212642 80% 538.56 12 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86260 taojin20046640 taojin20046640 80% 997.68 25 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86267 aa120000abc aaabc 80% 56.4 3 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86272 160syl grandclick444 80% 4339.32 49 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86285 gmb2011 gmb2007 80% 4356.76 56 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86286 fuzhengwei fuzhengwei 80% 398.16 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86290 stock stock 80% 6977.62 59 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86292 iyaofa katjusxa 80% 944.4 26 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86297 cjddcn yyo520 80% 6234.04 53 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86298 wqjjqw wqjjqw 80% 8543.7 43 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86299 fanw dagzxqwtcxb 80% 430.48 10 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86314 pansy00000 pansy000 80% 499.04 13 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86318 summer shui2013 80% 1648.32 25 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86356 kctang kctang 80% 3320.68 59 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86408 apollo211 apolloyaya 80% 1756.16 28 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86476 2013rout lesssofter 80% 1089.2 21 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86561 erquanzi erquanzi 80% 33.76 3 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86580 ernian ernian 80% 8705.86 62 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86600 zoeyzln zoeyzln 80% 256.96 6 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86720 wwwfiles hkc189 80% 3478.54 52 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86734 clintonzhou clintonzhou 80% 628.16 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86753 tyc tyc 80% 290 13 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 86958 houzhaorui houzhaorui 80% 832.28 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87036 hongqingtin hongqingtin 80% 566.24 12 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87173 taok51 meilisns 80% 1020.8 19 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87296 wangmy wangmy 80% 13.44 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87320 promiselei promiselei 80% 86 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 97445 kabog lingd1 80% 693.76 10 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87609 frankie frankie131 80% 2331.62 43 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87668 happyblack happyblack 80% 378.34 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 87976 gqdz gqdz 80% 1468.4 34 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 88128 yxkuan bzjgtsp 80% 5095.22 56 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 88280 qjmt qqwlsgp 80% 3032.36 36 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 88783 wowuqing5201 wowuqing5201 80% 167.7016 12 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 88946 candyff candyff 80% 1943.52 46 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 89393 lionx37 axlada 80% 163.2 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 90098 wenkai7758 wenkai7758 80% 354.72 7 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 90621 szxxh203 szxxh203 80% 5233.14 56 暂未处理 普通会员
 90816 SunnyJ SunnyJ 80% 70.32 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 92177 xueyang xueyang 80% 1168.88 20 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 93184 mzw510703 mzw510703 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 93590 lyz22533 ye001 80% 470.88 17 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 94526 newmay1 newmay1 80% 2109.16 34 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 94813 majiang zhanglihua 80% 628.96 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 94811 wlswgy project11 80% 2908.76 35 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 95570 lianyi89 lianyi89 80% 0 0 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 95972 lifengfeng2000 lifengfeng2000 80% 0 0 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 96489 javaers javaers 80% 4990.44 46 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 97168 yunghsin yunghsin 80% 114.4 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 98576 kenan89 kenan89 80% 722.4 12 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 98818 hzwlfanfan hzwlfanfan 80% 1541.98 25 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 99659 chris1688 chris1688 80% 952.6 21 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 101100 h6252996 h6252996 80% 41.76 3 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 101271 a3625a a3625o 80% 0 0 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 101368 jinhu1991 huzi91 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 101743 liguixing liguixing 80% 307.28 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 102463 chen3514 chen3514 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 104624 feichengwura mingchaona 80% 1772.12 35 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 104705 unk725 unk725 80% 0 0 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 106714 erpangbin xinwenl 80% 2253.9 27 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 107278 lineshare wdbing 80% 493.08 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 111507 yhp727 yhp727 80% 5115.14 24 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 111646 hfzht top4win 80% 675.92 6 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 113714 gengjs newbox 80% 692.76 13 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 114385 xiangzhangren945 xiangzhangren945 80% 593.6 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 114677 yanzy yanzy 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 124717 zhaochf zhaochf 80% 2796.7 10 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 126777 weilaiyuantian yuantian 80% 48.96 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 127040 redu888 redu887 80% 151.92 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 127814 hsbc131 hsbc131 80% 3496.42 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 129482 lanhai lanhai0985 80% 356.64 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 129652 leveen leveen 80% 161.04 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 129877 coolgege126 coolgege126 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 129878 xunhua2046 xunhua2046 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 129904 pipixulove pipixulove 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 130068 cvbn21 cvbn21 80% 110.24 2 暂未处理 普通会员
 130308 greenlike8 greenlike8 80% 198.08 3 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 130973 ws02700195 ws02700195 80% 0 0 暂未处理 普通会员
 132242 kuanai kuanai 80% 595.44 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132555 chrishuang86 chrishuang86 80% 0 0 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132715 gunte gunte 80% 352.56 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员