5PTC欢迎您的到来!

欢迎注册本站,免费奖励0.3元,返佣80%-100%或更高,您下线提成10%!5PTC现有2360名会员;共支付¥48890.5$705.7

用户名: 密码: 

 

Ysense【信誉收款】的用户反俑记录

点击这里注册

编号

在本站的用户名

在站点的用户名

反俑比例

点击次数

反俑次数

验证状态

会员等级

 46801 businiao fengfeng88 80% 53.37 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 44651 njsanbao njsanbao 80% 3018.33 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31913 wenlai520520 bruneibux 80% 9195.2395 173 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31923 fuzhengwei fuzhengwei 80% 733.28 41 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31927 cjh0388 cjh0388 80% 918.77 25 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31928 akdqq akdqqq 80% 106.74 12 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31933 erpangbin erpangbin 80% 7318.83 133 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31937 yunpyy yunpyy 80% 6576.86 84 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31950 gmb2011 gmb2007 80% 2859.985 44 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 31956 hllpb hllpb 80% 2031.97 58 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 32010 ch789 ch789 80% 3380.01 104 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 32081 tjwmx123 tj1978 80% 1348.89 57 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 32097 ikonos xuweiluck 80% 1233.3 19 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 32251 dean360 cwoo 80% 129.28 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 32602 tokengroup hareinvest 80% 2465.165 102 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 33230 sosouls sosouls 80% 668.36 15 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 33310 betty betty1972 80% 818.78 23 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 33856 fcacqw haoxiao 80% 7460.875 42 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 34156 yanzy yanzy1 80% 6503.63 104 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 35313 yyxzh09 mancl 80% 13498.7215 118 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 37068 xieyebiao xieyebiao 80% 6.255 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 38868 knightswo knightswo 80% 6456.03 152 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 38920 bux91588 bux91588 80% 7.38 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 38953 wqjjqw bienice 80% 66083.6505 177 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 42576 lshrose lshrose 80% 0.54 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132762 huazailong Skoniecki 80% 16554.224 8 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 45026 xmg0352 rtfg 80% 18.54 6 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 48448 XFLZX xflzx 80% 19.26 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 49019 zhangmei zhangmei 80% 466.56 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 49438 dede88 sfglove 80% 1028.36 20 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 51040 taolangfeng asd6581995 80% 0.54 3 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 53557 laozhao823 laozhao823 80% 2840.855 27 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 54890 sandsou sandsou 80% 6715.185 55 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 56572 baoxxxxxxx baoxxxxxxx 80% 1418.29 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 60140 taojin20046640 luozhaoxia88 80% 215.325 11 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 61136 feelinginsky feelinginsky 80% 35.64 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 62463 zw19820806 zw19820806 80% 380.43 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 64241 unk725 unk725 80% 360.37 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 64696 destiny destinyer 80% 5489.995 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 69945 qdsl2212 qdsl2212 80% 2.16 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 70389 ad1257 ad1257 80% 864.36 11 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 70404 yidong401 daojun884 80% 3324.785 22 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 72799 erquanzi erquanzi 80% 3.78 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 75467 eruo cnbux 80% 1926.8625 40 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 78237 zaihuishou zaihuishou 80% 76.825 5 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 82083 lionx37 kallaus 80% 49.28 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 83009 doublelu doublelu 80% 1.6 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 83954 tyc qqs 80% 1582.675 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 85606 islandearm islandearm 80% 1449.72 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 88712 duanjie1967 duanjie1967 80% 161459.401 150 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 89203 hongqingtin hongqingtin1 80% 4.085 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 89402 qlcash qlcash 80% 11.73 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 89571 nestmove nestmove 80% 1823.25 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 90517 ttmcash ttmcash 80% 807.84 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 91964 lyz22533 ye001 80% 158.355 15 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 95480 msnking msnking 80% 4161.07 32 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 95882 wz168 qq1433313200 80% 1065.735 31 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 96562 pansy00000 pansy000 80% 7567.26 80 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 96690 javaers javaers 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 99922 chelsea aeluvfoo 80% 8323.306 116 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 99928 jinhu1991 huzi91 80% 0 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 101435 meiyuan889 woaimeiyuan889 80% 35.1 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 101812 a126373 killffi 80% 28229.367 131 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 103203 dsfweer dsfweer 80% 265.77 17 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 104953 szy123456 luoye 80% 3.06 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 106248 cmtk minyan123 80% 8729.358 86 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132733 clickite mygnr1226 80% 28717.2635 21 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 108853 qaz8312446 henry111 80% 8.145 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 109362 yhp727 yhp727 80% 23165.9335 111 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 110008 stock stock88 80% 5614.6475 98 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 110233 phoebe phoebe55 80% 7461.92 107 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 111442 yinuoyi yinuoyi 80% 76.5 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 111485 dajixiang dajixiang 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 112248 ptc131 ptc131 80% 5748.69 98 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 112849 chuen131 candy5 80% 6344.575 94 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 113534 mao408511670 123 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 114852 sndqd sndqd 80% 46.845 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 115769 werkerker werkerker 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 116104 jinqufengg3 jinqufengg3 80% 75.195 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 121829 160syl jeremylinseo 80% 1423.635 30 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 122193 zhaochf zhaochf 80% 879.93 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 124847 krrain lyuche 80% 86.85 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 125807 hsbc131 hsbc131 80% 6034.765 77 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 128311 qjmt linglingtu 80% 242580.7855 94 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 128822 lanhai lanhai0985 80% 4607.005 47 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 129093 lzlxj xujie 80% 51.435 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 129585 cvbn21 cvbn21 80% 242.82 9 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 129592 pipixulove pipixulove 80% 1363.365 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 130552 i007 i007 80% 5802.12 57 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 131540 tingtiyao tingtiyao 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 132708 taxueyj taxueyj66 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 132724 cjddcn yyo520 80% 9515.2235 25 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132728 majiang wn789 80% 9.675 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132742 horn billnat1314 80% 2449.655 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132731 crazymaderman guyhale 80% 3216.51 6 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132743 lcky09 lcky99 80% 168.4275 2 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132744 maddogx ayuada 80% 76431.996 29 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132745 ljqwmq qqgdjm 80% 27208.4965 16 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132747 taxueyj66 duoduo2017 80% 162.4775 4 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132751 gotone szn2016 80% 10545.907 14 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132753 ctzl2017 ctzl2017 80% 37938.2165 20 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132758 thinkmm520 liuqq123 80% 18581.85 3 暂未处理 普通会员
 132759 ptc2018 ptc2018 80% 0 0 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132763 yeejoe joeyee 80% 0 0 验证失败,下线中没您! 普通会员
 132764 hfzht hfwands 80% 5406 11 验证通过,请保持活跃! 普通会员
 132765 chenmingwang chenmingwang 80% 67.15 1 验证通过,请保持活跃! 普通会员