5PTC欢迎您的到来!

欢迎注册本站,免费奖励0.3元,返佣80%-100%或更高,您下线提成10%!5PTC现有2360名会员;共支付¥48890.5$705.7

用户名: 密码: 

 

工具名称:浏览器

相关连接:

使用教程:

 一、火狐浏览器:

       很多国外的网站支持的浏览器,火狐中国版官网下载地址:http://www.g-fox.cn/
 
二、谷歌浏览器:
        对于很多英语不是很好的赚客来说,谷歌浏览器的翻译功能会拟补这方面的缺憾,
        官网下载地址:http://www.google.com/chrome/
 
三、360极速浏览器:http://chrome.360.cn/
 
 
四、遨游浏览器:http://www.maxthon.cn/